Actualitat

12/03/2021

El 14 de març, anomenat des de fa anys com a “Pi day”, va ser oficialitzat per la UNESCO i permet difondre i donar visibilitat a la importància de les Matemàtiques.

28/01/2021

El passat dia 19 de gener va tenir lloc l'acte de l'adjudicació a Maria Rosa Massa Esteve de la plaça de catedràtica.

21/12/2020

El Departament de Matemàtiques té assignada una beca FPU-UPC per realitzar la tesi doctoral.