Congressos, jornades i seminaris

VI Jornadas ALAMA

Colloquium

The Mathematics Colloquium of UPC is a joint initiative of Dpt. Mathematics, Dpt. Statistics, Dpt. Civil Engineer and the School of Mathematics and Statistics at UPC.

Seminars

Seminaris organitzats pel Departament

Workshops and Conferences

Congressos i jornades organitzats pel Departament

Forthcoming events

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

Past Events

JISD Summer School