Comparteix:

Presentació

El Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvolupa funcions de docència, recerca i transferència de tecnologia en camps científics i tècnics de l'àrmbit de les Matemàtiques.

El  Departament es va crear l'octubre de 2015, i és el resultat de la unió dels quatre antics departaments de Matemàtica Aplicada de la UPC.

En la data de creació estava integrat per 205 membres de personal docent i investigador (PDI).

Està estructurat en nou seccions departamentals, als campus de Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, i Vilanova i la Geltrú. Participa en  la docència de les matemàtiques en més de 30 graus, màsters i programes de doctorat en 17 dels 20 centres de la UPC. 

La recerca del Departament s'organitza en grups de recerca que basen la seva activitat en la publicació d'articles científics, la participació en projectes competitius de caràcter europeu, estatal i autonòmic, i també en la transferència de tecnologia mitjançant convenis amb empreses privades i organismes públics.

 


Seu del Departament

 

Campus Diagonal Sud

Edifici U

Pau Gargallo, 14

08028 Barcelona

Tel: +34 93 401 77 14
a/e: