Organització

El Departament s’estructura en seccions departamentals per raons d’organització i eficiència docent. L'actual equip directiu està format per la directora, secretari i tres sotsdirectors. El departament té dos òrgans col·legiats, el Consell i la Junta de departament, i diversos òrgans consultius.