Comparteix:

Òrgans de Govern

Nom Composició Funcions
Consell de Departament

Tot el PDI permanent, representants de: PDI-B, personal investigador, estudiants i PAS.

 

Composició actual

Màxim òrgan de decisió: Pressupost, Planificació, Organització, Reglament, Elecció de Director, entre altres.
Junta de Departament

Equip directiu, Caps de Secció, 1 representant de l'Estudiantat, 1 representant de PAS, 1 representant PDI-B2, 1 representant PDI-B3, i 12 membres electes entre els col.lectius PDI-A , PDI-B1 i PDI-B4.

 

Composició actual

Òrgan consultiu i executiu: elaboració de propostes al Consell, aprovació de propostes delegades del Consell segons el reglament.
Equip Directiu

Director, Secretari, Sotsdirectors/es, Cap d'administració.

 

Composició actual

Òrgan executiu.
Comissió Acadèmica

Director, 2 Sotsdirectors/es, 7 membres electes, 1 representant de la Comissió Docent i 1 representant de la Comissió de Recerca.

 

Composició actual

Òrgan consultiu en temes de política del PDI i
infraestructures del Departament. Elaboració de propostes a la Junta.
Comissió de Recerca

Director, Sotsdirector de recerca,  1 representant de cada grup de recerca del Departament.

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de recerca i de personal. Elaboració de propostes a la Junta.
Comissió Docent

Director, Sotsdirecció de l'àmbit docència,  Caps de secció

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de docència. Elaboració de propostes a la Junta.