Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de Govern

NomComposicióFuncions
Consell de departament

Tot el PDI permanent+ representants PDI-B, Personal investigador, Estudiants, PAS

 

Composició actual

Màxim òrgan de decisió: Pressupost, Planificació, Organització, Reglament, Elecció de Director,...
Junta de Departament

Equip directiu, Caps de Secció, 5 responsables de grups de recerca, 5 representants PDI-A, representants PDI-B, Estudiants i PAS

 

Composició actual

Òrgan consultiu i executiu: elaboració de propostes al Consell, aprovació de propostes delegades del Consell segons el reglament.
Equip directiu

Director, Secretari, Sotsdirectors, Cap d'administració

 

Composició actual

Òrgan executiu
Comissió Acadèmica

El Director, dos subdirectors o subdirectores, 7 membres electes, un representant de la Comissió Docent i un representant de la Comissió de Recerca.

 

Composició actual

Òrgan consultiu en temes de política del PDI i
infraestructures del Departament
Comissió de Recerca

Sotsdirecctora de recerca, Secretari, Director, Responsables de grups de recerca al departament

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de recerca i de personal. Elaboració de propostes a la Junta
Comissió docent

Sotsdirector de docència, Sotsdirector de seccions, Secretari, Director, Caps de secció i cinc 

membres de PDI-A

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de docència. Elaboració de propostes a la Junta
Comissió de Reglament

Equip directiu+3 membres PDI

 

Composició actual

Elaboració de proposta de reglament definitiu