Òrgans de Govern

NomComposicióFuncions
Consell de Departament

Tot el PDI permanent+ representants PDI-B, personal investigador, estudiants i PAS

 

Composició actual

Màxim òrgan de decisió: Pressupost, Planificació, Organització, Reglament, Elecció de Director,...
Junta de Departament

Equip directiu, Caps de Secció, 12 representants PDI-A, representants PDI-B, Estudiants i PAS

 

Composició actual

Òrgan consultiu i executiu: elaboració de propostes al Consell, aprovació de propostes delegades del Consell segons el reglament.
Equip Directiu

Director, Secretari, sotsdirectors i sotsdirectores, Cap d'administració

 

Composició actual

Òrgan executiu
Comissió Acadèmica

El Director, dos sotsdirectors o sotsdirectores, 7 membres electes, un representant de la Comissió Docent i un representant de la Comissió de Recerca.

 

Composició actual

Òrgan consultiu en temes de política del PDI i
infraestructures del Departament
Comissió de Recerca

Sotsdirecctora de recerca, Director, responsables de grups de recerca al Departament

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de recerca i de personal. Elaboració de propostes a la Junta
Comissió Docent

Sotsdirector de docència, Sotsdirector de Coordinació, Director, Caps de secció i 5 membres del PDI-A

 

Composició actual

Òrgan consultiu per temes de docència. Elaboració de propostes a la Junta