Comparteix:

Comissió Docent

Nom Correu electrònic/Càrrec
Rafel Amer capseccio.terrassa.mat@upc.edu
Montserrat Bruguera
Carmen Hernando
Javier Herranz
Pau Martín de la Torre Sotsdirector de Personal i Docència
Fernando Martínez
Tere Martínez-Seara Presidenta (Directora)
Carles Padró
Francesc Pozo
Josep Maria Rosell
Ester Simó