Vés al contingut (premeu Retorn)

Jornada de recerca 2016

Jornada de recerca del Departament de Matemàtiques, 9 de juny de 2016, 9:00-13:00

El dijous 9 de juny de 2016 tindrà lloc la primera jornada de recerca del Departament de Matemàtiques on es vol donar a conèixer la recerca que es fa des del Departament de Matemàtiques.

La jornada es farà de 9:00 a 13:00 ala Sala d'Actes de la FME i l'horari provisional és el següent.

NOU: Presentacions de la Jornada  

9:00-9:05 PRESENTACIÓ a càrrec del Vicerector de Recerca, Fernando Orejas

9:05-9:15

ACES - Control Avançat de Sistemes d'Energia

Josep M. Olm i Maria Serra; presentació de les línies de recerca del grp

9:15-9:35

CoDAlab - Control, Dinàmica i Aplicacions

Yolanda Vidal: Control tolerant a falles amb aplicació a sistemes d'energia eòlica

Francesc Palacios: Control de sistemes mecatrònics

Luis Mujica: Monitoratge i detecció de defectes en estructures

Santiago Alférez: Caracterització i classificació de cèl·lules hematològiques mitjançant anàlisi d'imatges i aprenentatge automàtic

Víctor Mañosa: Òrbites periòdiques d'aplicacions integrables

9:35-9:45

TN - Teoria de nombres

Victor Rotger: Conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer; Algorismes en Teoria de Nombres

9:45-9:50

COMPTHE - Combinatòria i Teoria Discreta del Potencial pel control de paràmetres en xarxes

Andrés M. Encinas. La resistencia efectiva como herramienta para el estudio del problema inverso de las conductancias y el análisis de las perturbaciones de redes.

9:50-10:00

DCCG - Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta

Vera Sacristán: presentació de les línies de recerca del Grup de Recerca en Geometria Computacional, Combinatòria i Discreta

10:00-10:05

DGDSA - Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions

Narciso Román i Miguel Rodríguez Olmos. Presentació de les línies de recerca del grup

10:05-10:15

EDP - Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions

X. Cabré: "Equacions no lineals amb difusió fraccionària"

Joan Solà-Morales “Inestabilitat i bifurcació en un model de formació de preus”

10:15-10:20

GAGE - Grup d'Astronomia i Geomàtica

Guillermo González, presentació de les línies de recerca del grup.

10:20-10:35

GEOMVAP - Geometria de Varietats i Aplicacions

M. Alberich: presentació del grup i sublínies d'aplicacions a robòtica i física.
M.A. Barja: sublínies geometria algebraica i àlgebra commutativa.
E. Miranda: sublínies geometria simplèctica i topologia algebraica.
J. Fernández : tècniques de geometria i àlgebra en filogenètica.

10:35-10:45

GRHCT - Grup de Recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Antoni Roca: els cursos matemàtics

Mònica Blanco: els orígens del càlcul al segle XVIII, instruments matemàtics

 

PAUSA CAFÈ (10:45--11:15)

 

11:15-11:25

COMBGRAF - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions

Oriol Serra: Presentació de les línies de recerca del grup

11:25-11:30

SARTI - Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

Josefina Antonijuan i Joana Prat: Presentació línies del grup SARTI (MAT)

11:30-11:45

IonSAT - Grup de determinació Ionosfèrica i navegació per SAtèl·lit i sistemes Terrestres

Manuel Hernández: Monitorització del Sol, agricultura de precisió i senyals presísmiques: resolent els "Sudokus" dels Sistemes de Navegació per Satèl·lit

11:45-11:55

MD - Matemàtica Discreta

Anna de Mier: Matroides i invariants polinòmics; combinatòria enumerativa i grafs aleatoris.
Julian Pfeifle: Geometria discreta.

11:55-12:05

 SCL-EG - Sistemes de control lineals Estudi Geomètric

M. Isabel García: presentació de les línies de recerca del grup

Josep Ferrer :Sistemes dinàmics lineals bimodals: estabilitat estructural i bifurcacions


12:05-12:20

 

Monica Sanchez: presentació de les línies de recerca del grup GREC

 

Miquel Noguera: Matemàtiques i psicologia

 

Carles Serrat: Anàlisi de supervivència i Gestió del parc edificat

 

Sebastià Xambó: Àlgebra i càlcul geomètric: estructures, mètodes, i aplicacions

 

Marta Ginovart: Modelització basada en agents (o individus) i biosistemes

 

Toni Susín: Physically-based Computer Animation

12:20-12:35

SD - Sistemes dinàmics

Marcel Guàrdia i Gemma Huguet, presentació de les línies del grup

12:35-12:40

SIC - Sistemes Intel·ligents de Control

Joaquim Blesa: Robust Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control

12:40-12:55

GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs

Josep Freixas: presentació del grup i breu explicació del tema de: Votació.

Xavier Molinero: Aspectes computacionals en jocs.

12:55-13:00

MAK - Matemàtica Aplicada a la Criptografia

Carles Padró: Les matemàtiques de la criptografia: alguns exemples13:00 CLOENDA