Vés al contingut (premeu Retorn)

Petició de docència a l'FME

Petició de docència a l'FME

S'ha obert el període de sol.licituds de docència al Grau de Matemàtiques de l'FME.

Quan
13/12/2016 a 09/01/2017
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Per indicació del degà de l'FME us trametem el següent misstage:

Benvolguts professors,

Com cada any, la Comissió per a l'Encàrrec Acadèmic del Grau en Matemàtiques de l'FME ha de  preparar la proposta que ha de presentar a la Junta de Facultat sobre l'encàrrec d'assignatures del GM per al curs 2017/2018. Enguany, les dates s'han avançat una mica atès que Rectorat ens demana una versió preliminar de l'encàrrec per al 20 de gener.

De cara al proper curs 2017/2018 la comissió ha de fer una proposta principalment sobre les assignatures de TERCER CURS de grau, en complir-se el curs actual els tres anys des de la darrera renovació.

Com ja sabeu, per tal de conèixer el professorat interessat en impartir cadascuna de les assignatures del GM, hi ha un aplicatiu a la intranet de l'FME (https://fme-intranet.upc.edu/ -> "Les meves assignatures" -> "Peticions docència") on cada membre del PDI de la UPC pot manifestar el seu interès a participar en la docència d'una assignatura d'aquesta titulació, especificant si està interessat en ser-ne coordinador, en participar en la docència sense coordinar-la, o si hi participaria en les condicions que sigui.

L'aplicatiu mostra també a tothom la llista dels professors que han declarat el seu interès en impartir cada assignatura obligatòria fins a tercer curs.

Cada professor haurà de  seleccionar les assignatures en les que està interessat impartir docència. Addicionalment, el professor que vulgui ser coordinador d’una assignatura, haurà de presentar una fitxa de l’assignatura on hi consti la temporització del temari, el mètode d’avaluació, la bibliografia bàsica i qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant. Quan un professor sol·liciti ser coordinador d’una assignatura, automàticament li apareixerà un botó per adjuntar la fitxa de l’assignatura.

A la mateixa aplicació de peticions de docència, a la part superior trobareu l'Acord de la Junta de Facultat de l'FME sobre l'encàrrec de la docència del Grau en Matemàtiques així com un llistat on es detalla l'històric de la docència assignada des de la posada en marxa d'aquesta titulació.

La comissió farà servir la informació extreta d'aquest aplicatiu, la fitxa presentada i qualsevol altra informació de que disposi la Facultat, per tal d'elaborar la seva proposta d'equips docents per a cada assignatura, que serà presentada a la Junta de Facultat per a la seva aprovació com a part de l'encàrrec acadèmic per al curs 2017/2018. En general, els responsables de cada assignatura que es vulguin proposar seran contactats prèviament per la comissió amb l'objectiu d'acordar la composició de l'equip docent.

Us convido a que introduïu el més aviat possible les vostres preferències a l'aplicatiu. La Comissió es reunirà a partir del 9 de gener de 2016 i farà servir la informació que es trobarà a la intranet en aquesta data. La proposta que la comissió decideixi presentar a la Junta de Facultat es farà pública.

 

Cordialment,

 

Jaume Franch

Degà FME