Comparteix:

New Open Position

Ha estat publicada al DOGC la convocatòria d'una plaça de professorat lector.

Us informem en data  5 de març de 2024 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 103_SAiP_PDI_2024-854/39, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat lector. La plaça assignada al departament és LE-151/749.