Jezabel Curbelo obté un ajut “Consolidación investigadora 2023”.

Jezabel Curbelo obté un ajut “Consolidación investigadora 2023”.

La investigadora del DMAT podrà desenvolupar el projecte Nonlinear Dynamics and Mixing in Geophysical Flows (DynaMix) sobre la descripció de processos no lineals en fluxos geofísics.

Jezabel Curbelo ha obtingut una ajuda de 200.000 euros sota la denominació “Consolidación Investigadora 2023” amb la finalitat de consolidar la seva línia de recerca al Departament de Matemàtiques de la UPC.

L'objectiu d'aquestes ajudes és “fomentar la consolidació de la carrera professional de persones investigadores, nacionals i estrangeres, perquè puguin desenvolupar la seva carrera professional dins del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), incentivant la creació de places de caràcter permanent i facilitant l'inici o la consolidació d'una línia de recerca mitjançant el finançament d'un projecte propi de I+D+i, així com l'adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l'equipament, necessaris per a la seva execució.”

Gràcies a aquesta ajuda, la investigadora “Ramon y Cajal” Jezabel Curbelo podrà desenvolupar un projecte de recerca titulat “Nonlinear Dynamics and Mixing in Geophysical Flows (DynaMix)” sobre la descripció de processos no lineals (mixing,  transport i agitació) en fluxos geofísics des de la perspectiva de la teoria de sistemes dinàmics i la seva representació en l'espai de fases amb la finalitat última de contribuir als avenços en la comprensió i predicció del comportament de l'entorn natural.

A més, aquest finançament permetrà l’adequació d’espais i la millora d’equipaments, reforçant així la línia de recerca de Jezabel Curbelo en la dinàmica de fluxos geofísics al Departament de Matemàtiques de la UPC.

Jezabel Curbelo és investigadora Ramon y Cajal del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pertany al Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC , membre de l'Institut de Matemàtiques de la UPC (IMTech) i del Centre de Recerca Matemàtica (CRM)