Vés al contingut (premeu Retorn)

Els professors Josep Maria Rossell i Jordi Guàrdia reben el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària.

Els premis, atorgats pel consell social de la UPC són un reconeixement a la bona docència i pretenen incentivar l'excel·lència de la funció docent a la UPC
Els professors Josep Maria Rossell i Jordi Guàrdia reben el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària.

El Consell social de la UPC ha fet públic el veredicte dels 25è Premis a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC i, enguany, han estat premiats dos professors del DMAT: Josep Maria Rossell i Jordi Guàrdia.

Els premis consten de dues modalitats. El “Premi a la trajectòria docent” ha estat atorgat, ex aequo, al professor Josep Maria Rossell  i a la professora Núria Salán (del departament de Ciència i Enginyeria de Materials). El “Premi a la iniciativa docent”, ha estat atorgat a la iniciativa “Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques”, presentada pel professor Jordi Guàrdia.

El professor Josep Maria Rossell Garriga, és catedràtic del DMAT i exerceix com a professor a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). La seva candidatura ha estat nominada pel director de l’EPSEM. El veredicte del jurat destaca “la seva vocació d’ajut i d’acompanyament als estudiants, el contacte i la proximitat (...) la seva constància, en una actuació de qualitat docent sostinguda al llarg dels anys, avalada per uns resultats (...) en una feina impecable que ha estat reflectida en l’altíssim grau de satisfacció que els estudiants han mostrat curs rere curs”. També destaca que moltes de les seves actuacions docents corresponen  a assignatures de primers cursos de carrera, “cosa que significa cursos molt nombrosos, amb estudiants d’una procedència acadèmica i un nivell de coneixements molt heterogenis” i valora també l’esperit de col·laboració del professor Rossell amb la resta del professorat.

De la iniciativa docent “Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques”, presentada pel professor Jordi Guàrdia que exerceix la docència a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), el jurat destaca: “L’esforç consolidat i amb recorregut d’un projecte de renovació de l’assignatura Matemàtiques per al Disseny de 1r del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. La iniciativa docent desenvolupada ha cercat apropar- se als interessos i llenguatges actuals de l’estudiantat i ha sabut adaptar-se a les seves necessitats. La renovació de l’assignatura s’ha basat en l’aprenentatge per projectes, l’ús de les xarxes socials, tot enfocant l’aprenentatge de les matemàtiques dintre de l’àmbit específic del disseny mitjançant una metodologia de treball cooperatiu, creatiu i obert, i que posa el debat i la presa de decisions com a focus de l’assignatura”. També destaca que “la iniciativa docent desenvolupada ha estat molt atractiva i motivadora per als estudiants, ha generat una participació activa i ha comportat una gran millora del rendiment acadèmic”, i que “la iniciativa també ha generat una opinió positiva entre els docents que hi han col·laborat més externament, i els que hi han donat suport. La satisfacció dels docents és un element motivador que facilita la disposició a incorporar noves millores en els projectes docents”.  Un altre aspecte que en destaca és la utilització del programari GeoGebra, un programari d’ús habitual a la secundària, que facilita l’enllaç entre aquesta etapa dels estudiants i la nova etapa com a estudiants de la EPSEVG.

L'enhorabona als professors Guàrdia i Rossell, i a la professora Salán. Totes i tots els membres del DMAT ens felicitem per aquests premis. Estem orgullosos dels professors Rossell i Guàrdia, i també de d’altres iniciatives dels membres del nostre departament, que també són un exemple de la bona feina que cada dia fan els nostres professors i professores.

Més informació a la Sala de premsa de la UPC.