Comparteix:

Acte en honor del professor Joan de Solà-Morales Rubió

19/06/2024

El passat 14 de juny 2024 va tenir lloc la trobada anual del grup GREDPA, que va incloure un acte en honor de la jubilació del professor Solà-Morales Rubió.

Dins la trobada anual del grup d’Equacions en Derivades Parcials i Aplicacionses (GREDPA) va incloure un acte festiu en el qual es va celebrar el setantè aniversari i la jubilació del professor Joan de Solà-Morales Rubió.

Va ser un esdeveniment restringit (assistència per invitació) on es van glossar les diferents facetes del professor Solà-Morales; no només en l'àmbit de recerca (temes relacionats amb les equacions en derivades parcials, els sistemes dinàmics en dimensió infinita, la matemàtica industrial i la modelització), dels quals ha estat una figura clau a Catalunya, sinó també com a docent.

Però també s'ha tingut present la importància del professor Solà-Morales com a un dels impulsors de la creació de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. I com a amant de la matemàtica en general i de la política universitària, ha tingut també un paper rellevant en què ell anomena “els satèl·lits de la seva vida acadèmica”: la Societat Catalana de Matemàtiques, l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Recerca Matemàtica, institucions que també van ser representades en aquesta trobada.

Programa de l'acte

10:00-10:10

Benvinguda

10:10-11:00

Conferenciants:

Maria Bruna, Universitat of Oxford: Pot un petit grup d'agents passius causar caos? Límit hidrodinàmic i separació de fases d'una mescla activo-passiva.

Xavier Cabré, ICREA UPC: Vàries conjectures d'en Joan de Solà-Morales sobre reaccions a la frontera i el 1/2-Laplacià.

11:00-11:30

Pausa i cafè

11:30-12:45

Conferenciants:

Àngel Calsina, UAB: Quan la linealització sí funciona, però no és tan fàcil. Exemples en dinàmica de poblacions i en epidemiologia.

Marta Pellicer, UdG: Alguns resultats sobre valors propis i comportament asimptòtic en un sistema de moviment correlacionat.

Joaquim Serra, ETH Zürich: Les pel·lícules de sabó estables, són TOTES superfícies mínimes?

12:45-13:15

Pausa i cafè

13:15-14:30

 

Algunes paraules de:

Xavier Mora – Xavier Ros-Oton – Marta Berini – Joaquim Bruna – Amadeu Delshams - Josep Grané Antonio Huerta – Jaume Pagès - Francesc Planas - Antoni Roca – Marta Sanz-Solé.

14:30-14:45

Fotografia de grup

14.45

Dinar