Comparteix:

Directori del PDI del departament

Per a tenir la relació de tot el personal PDI del DMAT actualitzada, remetem al directori UPC:

Personal docent i investigador del departament de Matemàtiques.