Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatoria BGSMath Programes Mensuals de Recerca

Quan
09/02/2016 10:00 a 08/04/2016 13:00
Nom de contacte
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Convocatoria BGSMath Programes Mensuals de Recerca

'La BGSMath obre la convocatòria d'ajuts per a Programes Mensuals de Recerca pel curs acadèmic 2016-17, en el marc del Programa Mariada de Maeztu.', 'Podeu fer arribar les vostres sol·licituds a secretariat@bgsmath.cat fins al 8 d'abril de 2016.'

Text de la notícia

Convocatòria BGSMath d’ajuts per a Programes Mensuals de Recerca

La Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) convoca ajuts per a la realització de
Programes Mensuals de Recerca pel curs acadèmic 2016-17, en el marc del Programa María de Maeztu,
finançat pel Ministerio de Economía y Competividad. L’objectiu de la convocatòria és donar suport als
grups de recerca associats a la BGSMath per fer avenços significatius en temes actuals de recerca i
transferència en matemàtiques i contribuir als objectius estratègics del Programa María de Maeztu.
Característiques dels ajuts.
• Es finançaran dos programes, un per cada quadrimestre: Tardor 2016 i Primavera 2017.
• La durada dels programes serà d’entre 4 i 6 setmanes.
• Les propostes hauran de contribuir, en línies generals, al compliment dels objectius estratègics
del Programa María de Maeztu: excel·lència científica, transferència de coneixement,
internacionalització i formació d’investigadors.
• El programa haurà d’incloure necessàriament un curs formatiu avançat d’almenys 10 hores de
durada. Els professors del curs de fora de Catalunya podran ser remunerats.
• L’organitzador principal haurà de ser un investigador adscrit a la BGSMath.
• El lloc de celebració haurà de ser a alguna de les institucions que formen part de la BGSMath: UAB, UB, UPC, UPF i CRM.
• La BGSMath donarà suport administratiu per a l’organització dels programes, en col·laboració
amb el personal d’administració dels centres on tinguin lloc els programes.
Finançament. El finançament per part de la BGSMath dependrà de la durada efectiva del programa i de
les seves característiques. En tot cas, serà de 13.500 Euros com a màxim per programes de 4 setmanes
de durada i de 20.000 Euros com a màxim per programes de 6 setmanes. Es valorarà positivament el
cofinançament aportat pels grups organitzadors, que indicativament s’espera que sigui del 20% del
pressupost total del programa. L’ajut es podrà destinar a cobrir les despeses següents: • Desplaçament i allotjament d’investigadors de fora de Catalunya.
• Beques per a joves investigadors per participar en les activitats científiques del programa.
• Remuneració dels professors de cursos avançats de fora de Catalunya.
Documentació a presentar.
• Memòria de com a molt 3 pàgines amb descripció del contingut, objectius i oportunitat del
programa.
• Durada, dates i lloc de celebració del programa.
• Nom de l’organitzador principal i d’altres organitzadors, amb CV abreujat de cadascun.
• Relació de grups de recerca involucrats en la proposta i d’investigadors adscrits a la BGSMath
que hi participaran.
• Llista preliminar de participants externs amb durada aproximada de les estades i breu
descripció de la seva aportació al programa.
• Programa científic, que ha d'incloure l'organització d'un curs avançat de 10 hores com a mínim.
Es valorarà la contribució del curs als objectius de formació doctoral i postdoctoral de la
BGSMath.
• Pressupost detallat de despeses i fonts de cofinançament, si és el cas.
Memòria de l’activitat. En el termini d’un més després d’acabat el programa, caldrà presentar una
memòria científica amb una relació detallada de les activitats realitzades i dels participants.
Presentació de sol·licituds i avaluació. Les sol·licituds, redactades en anglès, s’han d’enviar a l’adreça
secretariat@bgsmath.cat. Contindran una carta adreçada al director de la BGSMath i un únic document
PDF amb tota la documentació requerida al punt anterior. El termini és fins al 8 d’abril de 2016. Les
propostes seran avaluades pel Comitè Científic Assessor de la BGSMath. La resolució està prevista pel
mes de maig.